http://infogardencom.mamutweb.com/

 

Tillväxthammare  

Ett effektivt hjälpmedel för kontroll av de senaste årens tillväxt. Tillväxthammaren slås mot stammen skapar en ca 25 mm lång träkärna. Denna förs ut med hjälp av en utstötare, och du kan snabbt avläsa trädet senaste tillväxt.

Gå till butiken>>>